Design er en vigtig del af et kvalitetsprodukt
Hård konkurrence og forbrugernes øgede kvalitetsbevisthed gør, at der stilles store krav til produkternes udtryk, brugervenlighed og kvalitet. Godt design er en afgørende faktor


Virksomheders fremtid styrkes med godt design

Gennemarbejdede og markante produkter giver en effektiv branding og tilfredse brugere.


Design er mere end en flot indpakning

Design er en vigtig del af ethvert nyt produkt. Behovet for markant branding, gør at investering i professionelt design betaler sig. Design er et samarbejde mellem opgavestiller og designer. En udviklingsproces, der bygger på en idé, - et oplæg, der analyseres og videreudvikles. Undervejs laves visualiseringer og evt. modeller/mock-up'er, før endelig beslutningsproces og produktion.


Ivar Jensen Design

er en selvstændig designvirksomhed, som står for løsning af forskellige industrielle og grafiske designopgaver. Der arbejdes engageret og målrettet, gerne i tæt dialog med opgavestillerens udviklere og beslutningstagere. I små, som store opgaver søges den optimale løsning med vægt på både det funktionelle og det æstetiske.


Samarbejdets opbygning

Samarbejdet tager udgangspunkt i en uforpligtende samtale inden opgave-start. Begge parter skal opleve samarbejdet som godt og udbytterigt. Opgaven kan tilrettelægges, så der dannes et overblik over de forskellige faser i designprocessen. Eksempelvis kan udgangspunktet være et idé- og skitseoplæg, hvorefter opgavens videre omfang og forventede timeforbrug vurderes. Der kan også aftales en fast pris, eller et engangsbeløb og royalty af salget.